Takläggare Eskilstuna

Takläggning i toppklass | 019-58 02 23

Takläggare

Rännor och rör skyddar ditt hus

När du ska välja hängrännor och stuprör till ditt hus är det viktigt att de är av rätt dimensioner. Rännorna och rören ska lyckas leda bort vatten från taket och hjälpa till att hålla huset torrt genom åren.

Det finns en svensk standard att utgå med beräkningsmodeller som du kan ta hjälp av. Men när du ska bygga ditt tak med nya hängrännor, eller om det bara är själva rännorna och stuprören som ska bytas ut, så är det klokt att ta hjälp av en professionell takläggare. Att sätta upp hängrännor och stuprör är en investering som ska hålla på lång sikt och tänker du fel med måtten kan vatten på olika sätt komma åt ditt hus och i värsta fall skada grunden och fasaden.

Regniga områden kräver kraftigare rör

Hur kraftfulla stuprör och hängrännor du behöver beror på var du bor. En del områden är mer utsatta för regn än andra. SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrolgiska institut, har räknat ut att vi i Sverige har regnintensitet i delar av Halland och Bohuslän medan kustbor längs Östersjön brukar höra till dem med minst regn. Det kan också finnas betydande lokala skillnader inom ett område i samma land.

Den som bor i ett utsatt läge behöver alltså tänka annorlunda när det avvattningen av sitt tak än den som bor i ett mindre utsatt läge. Den som bor i ett utsatt länge behöver därmed välja andra, mer rejäla dimensioner på hängrännor och stuprör än den som bor i ett område med lite nederbörd.

Breda rännor lättare att rengöra

Men även den som har lite regn i området där man bor bör vara noga med dimensioneringen. Smala stuprör fryser lättare sönder och det är lättare att rensa breda hängrännor än de smalare varianterna. När man ska tänka på dimensioneringen ska man också räkna in de mest intensiva regnen. Ett hus klarar av att hängrännor svämmar över vid några få tillfällen, men det ska tillhöra undantagen! Husets rännor och stuprör ska i regel alltid kunna ta hand om allt vatten som rinner av taket.

Proffsen vet vad du behöver

Takläggare och takmästare vet hur hängrännor och stuprör ska väljas och monteras utifrån det behov du och ditt tak har. De kan hjälpa dig att räkna ut takets storlek och hitta knepiga vinklar och vrår på taket som kanske behöver extra hjälp med avrinningen. En takmästare vet hur du ska få bättre flöden i dina rännor och stuprör.

Det bästa flödet i ett stuprör brukar man få när vattnet kommer ner i hängrännorna symmetriskt från två olika håll. Det hjälper stupröret, som då kan svälja ungefär 40-45 procent mer regnvatten än om vattnet bara kommer från en sida.

Vill du få hjälp med byte och montering av hängrännor och stuprör. Kontakta oss så fixar vi det!

Nytt tak eller utvändig renovering? Vi är firman som tar hand om hela jobbet!